Valrisico test.

Valpreventie Elke 4 minuten belandt een 65-plusser op de Spoedeisende Hulp na een valongeval. Een valongeval heeft vaak veel impact op de zelfredzaamheid van mensen. Daarom probeert de gemeente samen met partners uit de zorg haar inwoners van 65 jaar en ouder met een...
Blog test

Blog test

Bekken Ervaart u pijn in uw bekken door een zwangerschap? Of heeft u een misstap gemaakt? Bekkenbodem fysiotherapie helpt bij het verbeteren van uw houding en draagt bij aan het verminderen van klachten. Wat is bekkenpijn? Het bekken verbindt de lage rug met de...